Linnanvirta 2024

UUDISTA LINNANVIRRAN KALASTUSLUPA TÄÄLTÄ KAUDELLE 2024
(henkilöt jotka lunastivat  kalastusluvan vuonna 2023 internetistä)

LUNASTA LINNANVIRRAN KALASTUSLUPA TÄÄLTÄ KAUDELLE 2024(henkilöt joilla ei kalastuslupaa vuonna 2023)

Kalastuskausi 1.1.-31.12.2024

Kajaaninjoen Koivukosken ja Ämmäkosken välinen kalastusalue tunnetaan jatkossa Linnan virtana.


Linnan virran kalastussääntö 2024

•Kalastuslupa on henkilökohtainen ja jokaisella kalastajalla tulee olla se mukana kalastaessa. Kalastuslupa on esitettävä kalastuksen valvojalle sitä pyydettäessä. Kalastuslupaa ei voi luovuttaa toisen käyttöön. Kalastusluvasta ei peritä maksua. Kalastuskausi 1.1. - 31.12.2024

•Lapin Ely-keskuksen päätöksellä eväleikatun taimenen alamitta on laskettu 45 cm:in ja sitä saa kalastaa myös taimenen kuturauhoituksen aikana. LAPELY 353/5713-2017

•Eväleikatun taimenen alamitta on 45 cm, rasvaevällisen taimenen 60 cm, harjuksen alamitta 35 cm ja kuhan alamitta 45 cm. Alamittainen tai rauhoitusaikana saatu kala on palautettava veteen viipymättä. Harjus on rauhoitettu 1.4. - 31.5.2024 välisen ajan.

•Saaliskiintiö on yksi taimen tai harjus/vrk.

•Kalastus on luvallista vain keinotekoisella vieheellä (uistin, perho, jigi), rannalta tai kahlaamalla, yhtä heittovapaa käyttäen, poislukien karttaan punaisella merkityt kieltoalueet.

•Mato-, kala- ja tahnasyötin käyttö on kielletty samoin kalan tartuttaminen ulkopuolelta/rokastaminen. Suositellaan välttämään lyijyä sisältävien vieheiden käyttöä.

•Onkiminen, pilkkiminen ja kalastonhoitomaksulla kalastaminen on kielletty lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa, myös Linnanviralla.

•Kalastuslupa on voimassa kalastuslupaan merkityn ajan poislukien Lussituvan ilmoitustaululla, jokivaressa olevissa kieltotauluissa ja Perhokerhon kotisivuilla erikseen ilmoitettuina aikoina.

•Kalastuksen valvonnasta huolehtivat perhokerhon nimeämät kalastuksenvalvojat. Kalastussäännön rikkomisesta seuraa kalastusluvan menettäminen tai muu rangaistus. 18-64-vuotiailla tulee olla valtion kalastonhoitomaksu maksettuna.

•Kajaanin Perhokerho pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä ja antaa tarvittaessa muita kalastusta koskevia määräyksiä, jotka pidetään nähtävillä Lussituvan ilmoitustaululla ja Perhokerhon kotisivulla.

•Kalastusluvan voi hakea Kajaanin Infosta, Pohjolankatu 13. Avoinna ma-pe 9 - 16.30 tai osoitteesta: www.kajaaninperhokerho.fi sekä sähköpostina osoiteesta: www.kalakortti.com/linnanvirta
Lisätietoja www.kajaaninperhokerho.fiUUDISTA LINNANVIRRAN KALASTUSLUPA TÄÄLTÄ
(henkilöt joilla oli kalastuslupa vuonna 2023)

LUNASTA LINNANVIRRAN KALASTUSLUPA TÄÄLTÄ(henkilöt joilla ei kalastuslupaa vuonna 2023)