Kainuun Voima tyhjentää Koivukoski II:n ja Ämmäkoski III:n voimaloiden välillä sijaitsevan välivesialtaan, (Linnanvirta) patorakenteiden valmistelevien korjaus- ja tarkistustöiden vuoksi.

Tyhjennys alkaa 28. kesäkuuta klo 05, ja joki täytetään uudelleen vedellä seuraavaan päivään kello 05 mennessä.

Tämän kesän kalanistukset Linnanvirralle alkavat vasta sen jälkeen, heinä - elokuussa olosuhteiden niin salliessa.

Mikäli vedenlämpö nousee liian korkeaksi istutukset siirtyvät myöhäisemmäksi kesää.